Ovo je priprema za ogledni sat nastave matematike za potrebe napredovanja.

Pronaći ćete tekst pripreme kao i sve ostale materijale koji su korišteni za vrijeme tog sata. 

Trogodišnja strukovna škola, smjer CNC operater, 3. razred.

Geogebra aplet je napravljen posebno za ovaj sat, a kreirao ga je profesor matematike i fizike Igor Vidović.