Metodički vodič za nastavu matematike korištenjem IKT-a za učenike dobi 13-19. Jedan priručnik pun ideja, cijelih nastavnih planova, čitavih projekata.

Nadam se da će poslužiti nastavnicima iz Hrvatske.