U ovoj pripremi za nastavni sat matematike koristimo diobu stanica pri začeću kao motivaciju za definiranje eksponencijalne funkcije!

Međupredmetna nastava bi trebala povezati začeće kroz nekoliko kurikuluma, no sat matematike se može održati neovisno o ostalim kurikulumima.