Uvodni sat za vektore. Sat je predviđen kao međupredmetna nastava, što znači da se ovaj sat može koristiti za uvođenje pojma vektora u drugim predmetima kojima su vektori potrebni.